Physicists มีชื่อเสียง

Original Page – Famous Physicists


ดนตรียุคคลาสสิก

William Gilbert ค.ศ. 1544-1603 ตั้งสมมติฐานว่าแผ่นดินแม่เหล็กยักษ์
อังกฤษ
Galileo Galilei ไปด้วยการตกแต่ง 1564 ดำเนินการสังเกตพื้นฐาน การทดลอง และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ค้นพบภูเขาและลัง บนดวงจันทร์ ระยะของดาวศุกร์ ดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในสี่ของดาวพฤหัสบดี: Io, Europa, Callisto และเกนีย์เมด
อิตาลี
Willebrod Snell 1580-1626 พบกฎหมายหักเห (เซีของกฎหมาย)
ดัทช์
Blaise Pascal ค.ศ. 1662 สถาปนา พบว่า ความดันที่ใช้กับของเหลวที่ควบจะส่ง undiminished ไปทุกส่วนของน้ำ และผนังของตู้คอนเทนเนอร์ (หลักการของปาสกาล)
ฝรั่งเศส
Christiaan Huygens 1629-1695 เสนอทฤษฎีคลื่น geometrical เรื่องแสง ตอนนี้ เรียกว่า “หลักของ Huygen” บุกเบิกการสร้างใช้ลูกตุ้มในนาฬิกา
ดัทช์
Robert Hooke 1635-1703 กฎหมายของ Hooke พบความยืดหยุ่น
อังกฤษ
Sir Isaac Newton ค.ศ. 1643-1727 พัฒนาทฤษฎีแรงโน้มถ่วง และกลศาสตร์ และคิดค้นแคลคูลัสเชิงอนุพัน�?์
อังกฤษ
Daniel Bernoulli 1700-1782 พัฒนาความสัมพัน�?์พื้นฐานของไหลของเหลวที่รู้จักกันตอนนี้ เป็นหลักการของ Bernoulli
สวิสเซอร์แลนด์
Benjamin Franklin ค.ศ. 1706-1790 physicist อเมริกันแรก ลักษณะสองชนิดของประจุไฟฟ้า ซึ่งเขามีชื่อว่า ”บวก ” และ ”ลบ ”
อเมริกัน
Leonard Euler 1707-1783 ทำผลงานพื้นฐานพลศาสตร์ ทฤษฎีการโคจรของดวงจันทร์ (น้ำ), และ กลศาสตร์ ส่วน prolifically พื้นที่ทั้งหมดของวิชาคณิตศาสตร์ที่คลาสสิก
สวิสเซอร์แลนด์
Henry Cavendish 1731-1810 พบ และศึกษาไฮโดรเจน ก่อนการวัดค่าคงของความโน้มถ่วงของนิวตัน ความหนาแน่นเฉลี่ย และคำนวณมวลของโลก
อังกฤษ
Charles Augustin de Coulomb ค.ศ. 1736-ค.ศ. 1806 ทดลองความยืดหยุ่น ไฟฟ้า และสนามแม่ เหล็ก ก่อตั้ง experimentally �?รรมชาติของแรงระหว่างสองค่า
ฝรั่งเศส
Joseph-Louis Lagrange ค.ศ. 1736-1813 พัฒนาวิ�?ีการใหม่ของการวิเคราะห์ทางกลศาสตร์
ฝรั่งเศส
James Watt ค.ศ. 1736-1819 คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำ condensing สมัยและข้าแรงเหวี่ยง
สกอตแลนด์
Count Alessandro Volta 1745-1827 บุกเบิกในวิชาไฟฟ้า คิดค้นแบตเตอรี่ไฟฟ้าครั้งแรก
อิตาลี
Joseph Fourier 1768-1830 สร้างสมการเชิงอนุพัน�?์การควบคุมการแพร่ความร้อน และแก้ไข โดยทบทวนเป็นลำดับอนันต์ของไซน์และโคไซน์สามารถระหว่างฟังก์ชันที่หลากหลาย
ฝรั่งเศส
Thomas Young เมืองพะเยา-1829 ศึกษาแสงและสี รู้จักกันในการทดลองของเขาสองร่องที่แสดงลักษณะคลื่นของแสง
อังกฤษ
Jean-Babtiste Biot 1774-1862 ศึกษาโพลาไรซ์ของแสง ร่วมค้นพบว่า ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ติดตั้ง โดยปัจจุบันไหลผ่านลวดไปจน inversely มีระยะห่างจากสาย
ฝรั่งเศส
André Marie Ampère 1775 แอดเด-1836 พ่อของ electrodynamics
ฝรั่งเศส
Amadeo Avogadro 1776-1856 พัฒนาสมมติฐานว่า ก๊าซทั้งหมดที่ปริมาตรเดียวกัน ความดัน และอุณหภูมิประกอบด้วยจำนวนอะตอมเท่ากัน
อิตาลี
Johann Carl Friedrich Gauss 1777-1855 สูตรแยกไฟฟ้าสถิต และ electrodynamical กฎหมาย รวมถึง ”ของเกาส์กฎหมาย ”; ส่วนการพัฒนาของทฤษฎีจำนวน เรขาคณิตแตกต่าง เป็นทฤษฎี ทฤษฎีของภาคพื้น และวิ�?ีการคำนวณวงโคจรของดาวเคราะห์
เยอรมัน
Hans Christian Oersted 1777-1851 พบว่า กระแสในเส้นลวดสามารถผลิตผลแม่เหล็ก
เดนมาร์ก
Sir David Brewster 1781-1868 deduced ”ของ Brewster กฎหมาย ” ให้มุมของอุบัติการณ์ที่ผลิตสะท้อนแสงซึ่งเป็นทั้งขั้ว คิดค้น kaleidoscope และแบบ stereoscope และปรับปรุงการ spectroscope
อังกฤษ
Augustin-Jean Fresnel 1788-1827 ศึกษา�?รรมชาติ transverse ของคลื่นแสง
ฝรั่งเศส
Georg Ohm ค.ศ. 1789-1854 พบว่า กระแสปัจจุบันเป็นสัดส่วนกับความต่างศักย์ และ inversely กับความต้านทาน (กฎของโอห์ม)
เยอรมัน
Michael Faraday ค.ศ. 1791-1867 ค้นพบชิ้นแรกไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
อังกฤษ
Felix Savart ค.ศ. 1791-1841 ร่วมค้นพบว่า ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ติดตั้ง โดยปัจจุบันไหลผ่านลวดไปจน inversely มีระยะห่างจากสาย
ฝรั่งเศส
Sadi Carnot 1796-1832 ก่อตั้งศาสตร์อุณหพลศาสตร์
ฝรั่งเศส
Joseph Henry ค.ศ. 1797-1878 ดำเนินการครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานของปรากฏการณ์ไฟฟ้า ชิ้นแรกปฏิบัติมอเตอร์ไฟฟ้า
อเมริกัน
Christian Doppler 1803-1853 เบื้อง มีคลื่นเสียง นิพจน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในความยาวคลื่นของคลื่นเนื่องจากการเคลื่อนที่สัมพัท�?์ระหว่างแหล่งที่มาและแหล่งที่มา
ออสเตรีย
Wilhelm E. Weber 1804-1891 magnetometers สำคัญพัฒนา ทำงานใน electrodynamics และโครงสร้างของเรื่องไฟฟ้า
เยอรมัน
Sir William Hamilton ปี 1805-1865 พัฒนาหลักการของการดำเนินการน้อยที่สุดและแบบ Hamiltonian ของกลศาสตร์ดั้งเดิม
ไอริส
James Prescott Joule จาก 1818-1889 ค้นพบความร้อนเทียบเท่ากับเครื่องจักรกล
อังกฤษ
Armand-Hippolyte-Louis Fizeau 1819-1896 ทำการวัดความเร็วของแสง แรกที่ภาคพื้น คิดค้น interferometers แรก หนึ่ง เอาภาพแรกของดวงอาทิตย์บน daguerreotypes โต้เถียงที่ ดอปกับเสียงควรใช้การเคลื่อนไหวใด ๆของคลื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ของแสง
ฝรั่งเศส
Jean-Bernard-Léon Foucault 1819-1868 สามารถวัดความเร็วของแสง คิดค้นไจโรสโคป แสดงการหมุนของโลก
ฝรั่งเศส
Sir George Gabriel Stokes 1819-1903 อ�?ิบายการเคลื่อนไหวของของเหลวข้น โดยอิสระค้นพบที่ Navier-สโตกส์กลศาสตร์หรือศาสต์); พัฒนาทฤษฎีบทสโตกส์ซึ่งปริพัน�?์ผิวบางอาจจะลดลงเป็นเส้นปริพัน�?์ fluorescence พบ
อังกฤษ
Hermann von Helmholtz ประสบ-1894 พัฒนาของอุณหพลศาสตร์ กฎทรงพลังงานงบการ
เยอรมัน
Rudolf Clausius 1822-1888 พัฒนากฎหมายที่สองของอุณหพลศาสตร์ คำสั่งที่เอนโทรปีของจักรวาลจะเพิ่มขึ้น
เยอรมัน
Lord Kelvin 1824-8 �?ันวาคมพ.ศ. 2450 สเกลอุณหภูมิสัมบูรณ์เสนอ ของหัวใจการพัฒนาของอุณหพลศาสตร์
(born William Thomson) อังกฤษ
Gustav Kirchhoff 1824-1887 พัฒนากฎหมายสามการวิเคราะห์สเปกตรัมและกฎที่สามของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ส่วนเลนส์
เยอรมัน
Johann Balmer 1825-1898 พัฒนาสูตร empirical เพื่ออ�?ิบายสเปกตรัมของไฮโดรเจน
สวิสเซอร์แลนด์
Sir Joseph Wilson Swan ค.ศ. 1828-1914 พัฒนาเป็นใยคาร์บอนไฟ จดสิท�?ิบัตรกระบวนการคาร์บอนสำหรับพิมพ์ภาพเม็ดสีอย่างถาวร
อังกฤษ
James Clerk Maxwell 1831-1879 propounded ทฤษฎีของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า พัฒนาทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
สกอตแลนด์
Josef Stefan ปีค.ศ. 1835-1893 ศึกษา blackbody รังสี
ออสเตรีย
Ernst Mach 1838-1916 ศึกษา เงื่อนไขที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านของไหลที่ความเร็วสูง (“เครื่องหมาย ” ให้อัตราส่วนของความเร็วของวัตถุความเร็วของเสียงในน้ำ); นำเสนอ “หลักของเครื่องจักร ซึ่งระบุว่า เป็นความเฉื่อยของวัตถุเนื่องจากการโต้ตอบระหว่างวัตถุและส่วนเหลือของจักรวาล
ออสเตรีย
Josiah Gibbs 1839-1903 อุณหพลศาสตร์เคมีพัฒนา นำแนวคิดของฟรีพลังงานและสารเคมีที่อาจเกิดขึ้น
อเมริกัน
James Dewar 1842-1923 liquified ไนโตรเจน และคิดค้นหนาว Dewar ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานอุณหภูมิต่ำ
อังกฤษ
Osborne Reynolds 1842-ซาวน่า ส่วนเขตข้อมูลของระบบไฮดรอลิกส์และศาสต์ พัฒนา คณิตศาสตร์กรอบสำหรับความปั่นป่วนและการนำนิ้วเรย์โนลด์สหมาย ซึ่งเป็นเกณฑ์ความคล้ายแบบไดนามิกและสร้างโมเดลถูกต้องในการทดลองของเหลวไหล มาก
อังกฤษ
Ludwig Boltzmann 1844-1906 พัฒนาควอนตัม และใช้ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
ออสเตรีย
Roland Eötvös ปี 1848 แห่ง-1919 เทียบเท่าที่แสดงให้เห็นถึงของความโน้มถ่วง และ inertial มวล
ฮังการี
Oliver Heaviside 1850-1925 ส่วนการพัฒนาของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แนะนำแคลคูลัสในการดำเนินงาน และการคิดค้นสัญกรณ์ทันสมัยสำหรับเวกเตอร์แคลคูลัส มีการคาดการณ์ของ Heaviside ชั้น (ชั้นของไอโอโนสเฟียร์ของโลก)
อังกฤษ
George Francis FitzGerald 1851-1901 ตั้งสมมติฐานว่า foreshortening ย้ายศพ (หดตัวห้องลอเรนซ์–) เพื่ออ�?ิบายผลของ Michelson-Morley ทดลอง
ไอริส
John Henry Poynting 1852-1914 แสดงว่า การไหลเวียนพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถคำนวณตามสมการที่ (เดี๋ยวนี้เรียกว่าเวกเตอร์ของ Poynting)
อังกฤษ
Henri Poincaré 1854-ซาวน่า ก่อตั้ง dynamics เชิงคุณภาพ (คณิตศาสตร์ทฤษฎีระบบ dynamical); โทโพโลยีสร้าง ส่วนการแก้ปัญหาปัญหาสามร่างกาย ก่อน อ�?ิบายคุณสมบัติมากมายของความวุ่นวาย deterministic ส่วนการพัฒนาของทฤษฎีสัมพัท�?ภาพพิเศษ
ฝรั่งเศส
Janne Rydberg 1854-1919 วิเคราะห์แรมสเป็คตราองค์ประกอบมากมาย พบหลายบรรทัดชุดถูกอ�?ิบาย โดยใช้สูตรที่ขึ้นอยู่กับค่าคงสากล (ค่าคงตัวริดเบิร์ก)
สวีเดน
Edwin H. Hall 1855-1938 ค้น พบ ”ฮอลล์ผล ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่า�?รรมเนียมสายการบินย้ายผ่านวัสดุเป็น deflected เนื่องจากการใช้สนามแม่เหล็กฟิลด์ – deflection ผลในความต่างศักย์ในด้านวัสดุที่ transverse สนามแม่เหล็กและทิศทางปัจจุบัน
อเมริกัน
Heinrich Hertz ค.ศ. 1857-1894 ทำงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ไฟฟ้า คลื่นวิทยุที่พบและอิเล็ก
เยอรมัน
Nikola Tesla ค.ศ. 1857-1943 สร้างกระแสสลับ
เซอร์เบียเกิดอเมริกัน
Nobel Laureates
Johannes van der Waals 1837-1923 ทำงานในสมการสถานะของก๊าซและของเหลว
ดัทช์
Lord Rayleigh 1842-1919 พบอาร์กอน อ�?ิบายว่า แสง scattering รับผิดชอบสีแดงสีฟ้า และพระอาทิตย์ตกดินของท้องฟ้า
(born John William Strutt) อังกฤษ
Wilhelm Röntgen ค.ศ. 1845-1923 ศึกษา และพบรังสี x
เยอรมัน
Antoine Henri Becquerel 1852-1908 radioactivity พบ�?รรมชาติ
ฝรั่งเศส
Albert A. Michelson 1852-1931 interferometer การคิดค้น และใช้เพื่อวัดการเคลื่อนไหวของโลกแน่นอน ตรงวัดความเร็วของแสง
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928 นำสมการการแปลงลอเรนซ์ของทฤษฎีสัมพัท�?ภาพพิเศษ ความคิดขั้นสูงยาว relativistic หดตัวและเพิ่มมวล relativistic ส่วนทฤษฎีของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
ดัทช์
Heike Kamerlingh-Onnes 1853-1926 ฮีเลียม liquified สภาพตัวนำยิ่งยวดที่พบ
ดัทช์
Sir Joseph John Thomson 1856-1940 แสดงให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของอิเล็กตรอน
อังกฤษ
Max Planck ค.ศ. 1858-1947 สูตรทฤษฎีควอนตัม ความยาวคลื่นที่อ�?ิบายการกระจายของรังสี blackbody
เยอรมัน
Pierre Curie ปี 1859-1906 radioactivity ที่ศึกษากับภรรยา มารีกูรี พบทาง
ฝรั่งเศส
Sir William Henry Bragg ปี 1942 1862 ทำงานบน spectrometry เอ็กซ์เรย์
อังกฤษ
Philipp von Lenard 1862-1947 ศึกษารังสีแคโทดและอิเล็ก
เยอรมัน
Wilhelm Wien 1864-1928 ค้นพบกฎหมายควบคุมรังสีความร้อน
เยอรมัน
Pieter Zeeman ปี 1865-1943 ค้นพบแบ่งของเส้นสเปกตรัมในสนามแม่เหล็กแข็งแรง
ดัทช์
Marie Curie 1867-1934 radioactivity พบของทอเรียม ร่วมพบเรเดียมและพอโลเนียม
ฝรั่งเศสเกิดที่โปแลนด์
Robert Millikan 1868-1953 วัดประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน นำคำ “รังสีคอสมิก” สำหรับรังสีที่มาจากอวกาศ ศึกษาการอิเล็ก
อเมริกัน
Charles Wilson งแมง-1959 คิดค้นหอเมฆ
อังกฤษ
Jean Baptiste Perrin ปีค.ศ. 1870-1942 experimentally พิสูจน์ว่า รังสีแคโทดมีกระแสในเชิงลบ charged อนุภาค ยืน ยันความถูกต้องของทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่เคลื่อนที่แบบบราวน์ และ ผ่านการประเมินของเขาได้รับการกำหนดหมายเลขของ Avogadro ใหม่ experimentally
ฝรั่งเศส
Lord Ernest Rutherford 1871-1937 มีนิวเคลียสอะตอมที่ยึดผลการทดลอง scattering อัลฟาโดยฮานส์ Geiger และเออร์เนสต์มาร์สเดน theorized ทฤษฎีการพัฒนาของรูเทอร์ฟอร์ด scattering (scattering ของอนุภาค spinless, pointlike จากศักยภาพ Coulomb)
New Zealander
Guglielmo Marconi 1874-1937 คิดค้นระบบปฏิบัติการแรกของโทรเลขไร้สาย
อิตาลี
Johannes Stark 1874-1957 ค้นพบแบ่งของเส้นสเปกตรัมในสนามไฟฟ้าแรง
เยอรมัน
Charles Glover Barkla 1877-1944 พบ ว่า ทุก�?าตุ เมื่อ irradiated โดยรังสี x สามารถปล่อยคลื่นเอกซเรย์เป็นสองบรรทัดกลุ่ม ซึ่งเขาตั้งชื่อชุด K และ L-series ที่สำคัญพื้นฐานทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม
อังกฤษ
Albert Einstein 1879-1955 เคลื่อนที่แบบบราวน์อ�?ิบายและอิเล็ก ส่วนทฤษฎีของแรมสเป็คตราอะตอม สูตรทฤษฎีพิเศษและทฤษฎีสัมพัท�?ภาพทั่วไป
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Otto Hahn 1879-1968 พบฟิชชันของแอลฟาหนัก
เยอรมัน
Max von Laue 1879-1960 ค้นพบการเลี้ยวเบนของรังสี x โดยผลึก
เยอรมัน
Sir Owen Richardson 1879-1959 ค้น พบกฎหมายพื้นฐานของ thermionic มลพิษ เรียกริชาร์ดสัน (หรือริชาร์ดสัน Dushman) สมการ ซึ่งอ�?ิบายถึงการปล่อยก๊าซของอิเล็กตรอนจากนำอุ่น
อังกฤษ
Clinton Joseph Davisson 1881-1958 การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนพบร่วม
อเมริกัน
Max Born 1882-1970 ส่วนการสร้างควอนตัม บุกเบิกทฤษฎีของผลึก
เกิดที่เยอรมันอังกฤษ
Percy Williams Bridgman 1882-1961 คิดค้นเครื่องมือในการผลิตแรงดันสูงมาก ทำการค้นพบมากในวิชาฟิสิกส์แรงดันสูง
อเมริกัน
James Franck 1882-1964 experimentally ยืนยันว่า อเมริกาพลังงานปรมาณูที่ quantized
เยอรมัน
Victor Franz Hess 1883-1964 ค้นพบรังสีคอสมิก
ออสเตรีย
Peter Debye 1884-1966 ใช้วิ�?ีการของกลศาสตร์เชิงสถิติในการคำนวณสมดุลสมบัติของของแข็ง ส่วนการรู้ของโครงสร้างโมเลกุล
เกิดดัตช์เยอรมัน
Niels Bohr 1885-1962 ส่วนทฤษฎีควอนตัม และทฤษฎีของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบ่งแยกนิวเคลียส
เดนมาร์ก
Karl Manne Georg Siegbahn 1886-1978 มีส่วนสำคัญต่อทดลองการฟิลด์ของกเอ็กซ์เรย์
สวีเดน
Gustav Hertz 1887-1975 experimentally ยืนยันว่า อเมริกาพลังงานปรมาณูที่ quantized
เยอรมัน
Erwin Schrödinger 1887-1961 ส่วนการสร้างควอนตัม สูตรสมการคลื่นของวิน
ออสเตรีย
Sir Chandrasekhara Raman 1888-1970 ศึกษาไฟโปรย และพบผลรามัน
อินเดีย
Otto Stern 1888-1969 ส่วนการพัฒนาของวิ�?ีคานโมเลกุล ขณะนี้สนามแม่เหล็กของโปรตอนค้นพบ
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Frits Zernike 1888-1966 คิด ค้นกล้องจุลทรรศน์ระยะความคมชัด ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการตรวจสอบไว้เป็น ตัวอย่างทางชีวภาพเซลล์และเนื้อเยื่อ
ดัทช์
Sir William Lawrence Bragg 1890-1971 ทำงานในโครงสร้างผลึกและรังสี x
อังกฤษ
Walther Bothe 1891-1957 กำหนดนับเป็นเรื่องบังเอิญสำหรับการศึกษารังสีคอสมิก มีผลบังคับใช้สา�?ิตการอนุรักษ์โมเมนตัมพลังงานในระดับอะตอม
เยอรมัน
Sir James Chadwick 1891-1974 การค้นพบนิวตรอน
อังกฤษ
Sir Edward Appleton ค.ศ. 1892-1965 ค้น พบชั้นบรรยากาศของโลก เรียกชั้นแอปเปิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไอโอโนสเฟียร์มีความเข้มข้นสูงสุดของอิเล็กตรอนอิสระ และมีประโยชน์มากสำหรับการส่งวิทยุ
อังกฤษ
Prince Louis-Victor de Broglie ค.ศ. 1892-1987 คาดการณ์คลื่นคุณสมบัติของอิเล็กตรอน
ฝรั่งเศส
Arthur Compton ค.ศ. 1892-1962 พบการเพิ่มขึ้นของความยาวคลื่นของรังสี x เมื่อกระจาย โดยอิเล็กตรอน
อเมริกัน
Sir George Paget Thomson ค.ศ. 1892-1975 การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนพบร่วม
อังกฤษ
Harold Clayton Urey 1893-1981 พบดิวเทอเรียม
อเมริกัน
Pjotr Leonidovich Kapitsa 1894-1984 ยกย่อง ว่า เป็นยุคใหม่ของฟิสิกส์อุณหภูมิต่ำ โดยการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการผลิตฮีเลียมเหลวโดยไม่มีความ ร้อนด้วยไฮโดรเจนเหลว ก่อนหน้านี้ แสดงว่าฮีเลียม II superfluid ควอนตัม
สหภาพโซเวียต
Igor Y. Tamm ปีค.ศ. 1895 เพื่อ-1971 ร่วม พัฒนาตีความทฤษฎีของรังสีของอิเล็กตรอนเคลื่อนย้ายผ่านเรื่องเร็วกว่าความ เร็วของแสง (” Cerenkov ผล ”), และพัฒนาทฤษฎีของน้ำในรังสีคอสมิก
สหภาพโซเวียต
Robert S. Mulliken 1896-1986 นำแนวคิดทฤษฎีโมเลกุลออร์บิทัล ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ของพัน�?ะเคมีและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุล
อเมริกัน
Lord Patrick Maynard Stuart Blackett 1897-1974 พัฒนาการอัตโนมัติ Wilson cloud chamber โพซิตรอนอิเล็กตรอนพบคู่ผลิตในรังสีคอสมิก
อังกฤษ
Sir John Cockcroft 1897-1967 ร่วมคิดค้นเร่งอนุภาคแรก
อังกฤษ
Irène Joliot-Curie 1897-1956 radioactivity พบร่วมประดิษฐ์
ฝรั่งเศส
Isador Isaac Rabi 1898-1988 พัฒนาเทคนิคการสั่นพ้องสำหรับการวัดคุณสมบัติของแอลฟาอะตอมแม่เหล็ก
เกิดที่ออสเตรียอเมริกัน
Frédéric Joliot-Curie 1900-1958 radioactivity พบร่วมประดิษฐ์
ฝรั่งเศส
Dennis Gabor 1900-1979 คิดค้น และพัฒนาวิ�?ีการโฮโลแกรมโดยจะสามารถบันทึก และแสดงการแสดงผลสามมิติของวัตถุ
ฮังการี
Wolfgang Pauli 1900-1958 ค้นพบหลักการแยก การดำรงอยู่ของนิวตริโนแนะนำ
เกิดที่ออสเตรียอเมริกัน
Enrico Fermi 1901-1954 ดำเนินการทดลองนำไปแรกได้ด้วยตนเองนิวเคลียร์ปฏิกิริยาลูกโซ่ พัฒนาทฤษฎีการสลายให้อนุภาคบีตาที่นำอันตร คุณสมบัติของก๊าซที่ปฎิบัติตามหลัก Pauli สถิติมา
เกิดอิตาลีอเมริกัน
Werner Heisenberg 1901-1976 ส่วนการสร้างควอนตัม แนะนำ “หลักความไม่แน่นอน ” และแนวคิดของกองกำลังแลกเปลี่ยน
เยอรมัน
Ernest Orlando Lawrence 1901-1958 คิดค้น cyclotron
อเมริกัน
Paul Adrien Maurice Dirac 1902-1984 ช่วยพบ electrodynamics ควอนตัม ทำนายการมีอยู่ของปฏิสสาร โดยควอนตัมกับทฤษฎีสัมพัท�?ภาพพิเศษ
อังกฤษ
Alfred Kastler 1902-1984 พบ และพัฒนาวิ�?ีการแสงสำหรับการศึกษา resonances Hertzian ที่ผลิตเมื่ออะตอมโต้ตอบกับคลื่นวิทยุหรือไมโครเวฟ
ฝรั่งเศส
Eugene Wigner 1902-1995 ส่วนทฤษฎีอะตอม และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ นำแนวคิดของส่วนขนนิวเคลียร์
กาเรียนอเมริกัน
Cecil F. Powell 1903-1969 พัฒนาวิ�?ีการถ่ายภาพอิมัลชันเรียนกระบวนการนิวเคลียร์ พบ pion คิดค่า�?รรมเนียม
อังกฤษ
Ernest Walton 1903-1995 ร่วมคิดค้นเร่งอนุภาคแรก
ไอริส
Pavel A. Cherenkov 1904-1990 ค้นพบ ” Cerenkov ผล ” โดยแสงออกมาจากอนุภาคที่ผ่านสื่อที่ความเร็วมากกว่าแสงในการ
สหภาพโซเวียต
Carl David Anderson 1905-1991 พบโพซิตรอนและ muon
อเมริกัน
Felix Bloch 1905-1983 ส่วนการพัฒนาเทคนิค NMR วัดขณะนี้สนามแม่เหล็กของนิวตรอน ส่วนทฤษฎีของโลหะ
เกิดสวิสอเมริกัน
Sir Nevill F. Mott 1905-1996 ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎีฟิสิกส์ โดยใช้ทฤษฎีควอนตัมปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนในของแข็ง ส่วนระหว่างคำนวณ relativistic Coulomb scattering
อังกฤษ
Emilio Segrè 1905-1989 ร่วมค้นพบ antiproton พบเทคนีเชียม
เกิดอิตาลีอเมริกัน
Hans Bethe 1906-2005 ส่วนฟิสิกส์นิวเคลียร์ทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกลไกสำหรับผลิตพลังงานในดาว
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Maria Goeppert-Mayer 1906-1972 แบบจำลองขั้นสูงชั้นของโครงสร้างนิวเคลียร์
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Ernst Ruska 1906-1988 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแรกการออกแบบ
เยอรมัน
Shin-Ichiro Tomonaga 1906-1979 ร่วมพัฒนาควอนตัม electrodynamics
ญี่ปุ่น
J. Hans D. Jensen 8 �?ันวาคมพ.ศ. 2450-1973 แบบจำลองขั้นสูงชั้นของโครงสร้างนิวเคลียร์
เยอรมัน
Edwin M. McMillan 8 �?ันวาคมพ.ศ. 2450-1991 ทำการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับ�?าตุหลังยูเรเนียม
อเมริกัน
Hideki Yukawa 8 �?ันวาคมพ.ศ. 2450-1981 คาดการณ์มีการ pion
ญี่ปุ่น
John Bardeen 1908-1991 ร่วมค้นพบทรานซิสเตอร์ผล ทฤษฎีการพัฒนาของสภาพตัวนำยิ่งยวด
อเมริกัน
Il’ja M. Frank 1908-1990 ร่วม พัฒนาตีความทฤษฎีของรังสีของอิเล็กตรอนเคลื่อนย้ายผ่านเรื่องเร็วกว่าความ เร็วของแสง (” Cerenkov ผล ”), และดำเนินการตรวจสอบทดลองสร้างคู่ โดยรังสีแกมมา
สหภาพโซเวียต
Lev Landau 1908-1968 ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของ superfluidity และสภาพตัวนำยิ่งยวด
สหภาพโซเวียต
Subramanyan Chandrasekhar 1910-1995 ทำผลงานทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและวิวัฒนาการของดาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีขาวแคระ
เกิดที่อินเดียอเมริกัน
William Shockley 1910-1989 ร่วมค้นพบลักษณะพิเศษของทรานซิสเตอร์
อเมริกัน
Luis Walter Alvarez 1911-1988 ฟองใหญ่สร้างหอ และค้นพบในช่วงสั้น ๆ ฮาดรอนส์ ขั้นสูงทฤษฎีผลกระทบต่อการสูญพัน�?ุ์ของไดโนเสาร์
อเมริกัน
William Fowler 1911-1995 ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ของสำคัญ astrophysical พัฒนา ด้วยคน ทฤษฎีของการก่อตัวขององค์ประกอบทางเคมีในจักรวาล
อเมริกัน
Polykarp Kusch 1911-1993 experimentally ก่อตั้งว่า อิเล็กตรอนมีช่วงเวลาแม่เหล็ก anomalous และทำการกำหนดขนาดของความแม่นยำ
อเมริกัน
Edward Mills Purcell ซาวน่า-1997 พัฒนาวิ�?ีการดูดซับการสั่นพ้องนิวเคลียร์ที่ได้รับอนุญาตช่วงเวลาแม่เหล็กนิวเคลียร์ กำหนดการแน่นอน ร่วมค้นพบบรรทัดใน radiospectrum กาแลกติกที่เกิดจากไฮโดรเจนอะตอม
อเมริกัน
Glenn T. Seaborg ซาวน่า-1999 ร่วมพบพลูโทเนียมและองค์ประกอบทั้งหมดเพิ่มเติมหลังยูเรเนียมผ่านองค์ประกอบ 102
อเมริกัน
Willis E. Lamb, Jr. ค.ศ. 1913-2008 ทำการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของไฮโดรเจน
อเมริกัน
Robert Hofstadter 1915-1990 วัดการกระจายในแอลฟาอะตอมกับอิเล็กตรอน high-energy scattering วัดการกระจายค่า�?รรมเนียมและแม่เหล็กขณะในโปรตอนและนิวตรอน
อเมริกัน
Norman F. Ramsey, Jr. 1915-2011 พัฒนาวิ�?ีการแยกฟิลด์ oscillatory ซึ่งเป็นพื้นฐานของนาฬิกาอะตอมของ cesium (ปัจจุบันเวลา standard); ร่วมคิดค้น maser ไฮโดรเจน
อเมริกัน
Clifford G. Shull 1915-2001 นิวตรอน scattering เทคนิคในการผลิตลวดลายการเลี้ยวเบนของนิวตรอนที่อาจใช้ในการกำหนดโครงสร้างอะตอมของวัสดุพัฒนาขึ้น
อเมริกัน
Charles H. Townes 1915-2015 สร้างใช้แอมโมเนียเพื่อผลิตรังสีไมโครเวฟ coherent maser แรก
อเมริกัน
Francis Crick 1916-2004 ร่วมนำเสนอโครงสร้างเกลียวคู่ของดีเอ็นเอ
อังกฤษ
Maurice Wilkins 1916-2004 ตรวจสอบโครงสร้างของดีเอ็นเอ
อังกฤษ
Bertram N. Brockhouse 1918-2003 พัฒนาเทคนิคของนิวตรอนกศึกษาเรื่องบีบ
แคนาดา
Richard P. Feynman 1918-1988 ร่วมพัฒนาควอนตัม electrodynamics สร้าง formalism ใหม่สำหรับการคำนวณปฏิบัติ โดยแนะนำวิ�?ีการแบบกราฟิกเรียกว่าไฟน์แมนไดอะแกรม
อเมริกัน
Frederick Reines 1918-1998 ก่อตั้ง ร่วมกับไคลด์ L. แวนส์ จูเนียร์ การดำรงอยู่ของ antineutrino อิเล็กตรอนโดยการตรวจสอบโดยใช้ทดลองเครื่องปฏิกรณ์
อเมริกัน
Julian Schwinger 1918-1994 ร่วมพัฒนาควอนตัม electrodynamics
อเมริกัน
Kai M. Siegbahn 1918-2007 ส่วนการพัฒนาของความละเอียดสูงอิเล็กตรอนก
สวีเดน
Nicolaas Bloembergen 1920- ส่วนการพัฒนาของกเลเซอร์
เกิดดัตช์อเมริกัน
Owen Chamberlain 1920-2006 ร่วมค้นพบที่ antiproton
อเมริกัน
Yoichiro Nambu 1921-2015 ส่วนอนุภาคมูลฐานทฤษฎี การรับรู้บทบาทการสมมาตรอยู่แบ่งในเปรียบเทียบกับทฤษฎีสภาพตัวนำยิ่งยวด สูตร QCD (ควอนตัม chromodynamics), ทฤษฎีการวัดสี
เกิดญี่ปุ่นอเมริกัน
Andrei Sakharov 1921-1989 บิดาของระเบิดไฮโดรเจนโซเวียต ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสำหรับเขาต่อสู้สิท�?ิมนุษยชน เพื่อการลดอาวุ�? และ ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งหมด
รัสเซีย
Arthur L. Schawlow 1921-1999 ส่วนการพัฒนาของกเลเซอร์
อเมริกัน
Jack Steinberger 1921- ทำการค้นพบที่สำคัญมากในฟิสิกส์อนุภาค ร่วมค้นพบ pion กลางผ่าน photoproduction ร่วมค้นพบนิวตริโน muon
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Nikolai Basov ค.ศ. 1922-2001 ทำงานในควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานอย่างอิสระออกพื้นฐานทฤษฎีของการ maser
สหภาพโซเวียต
Aage Bohr ค.ศ. 1922-2009 ส่วนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของการเคลื่อนไหวรวมในแอลฟา
เดนมาร์ก
Leon Lederman ค.ศ. 1922- ส่วนการค้นพบของนิวตริโน muon และ quark ล่าง
อเมริกัน
Chen Ning Yang ค.ศ. 1922- พาริตี้ร่วมเสนอการละเมิดในการโต้ตอบที่อ่อนแอ
เกิดจีนอเมริกัน
Val Logsdon Fitch 1923-2015 ร่วมค้นพบว่า decays kaons กลางละเมิด CP อนุรักษ์บางครั้ง
อเมริกัน
Jack S. Kilby 1923-2005 เสาหินรวมวงจร -ไมโครชิพ – ที่วางรากฐานสำหรับฟิลด์ของไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การคิดค้น ร่วมคิดค้นเครื่องคิดเลขมือถือ
อเมริกัน
Willard S. Boyle 1924-2011 ร่วมคิดค้น CCD (ค่า�?รรมเนียม–จุอุปกรณ์)
แคนาดา
Georges Charpak 1924-2010 คิดค้นห้องสัดส่วน multiwire
ฝรั่งเศส
Roy J. Glauber 1925- มีส่วนสำคัญต่อการทำความเข้าใจทฤษฎีควอนตัมแสงและตาม high-energy
อเมริกัน
Simon van der Meer 1925-2011 ส่วนการทดลองที่นำไปสู่การค้นพบของสายการบิน (° W± และ Z) ของอันตรกิริยา
ดัทช์
Donald A. Glaser 1926-2013 คิดค้นหอฟอง
อเมริกัน
Henry W. Kendall 1926-1999 ร่วม ค้นพบ ผ่านของอิเล็กตรอนลึก inelastic scattering ล้างสัญญาณที่มีโครงสร้างภายในตัว (quarks และ gluons) โปรตอนและ neutrons ของนิวเคลียสอะตอม
อเมริกัน
Ben Mottelson 1926- ส่วนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของการเคลื่อนไหวรวมในแอลฟา
อเมริกัน
Tsung-Dao Lee 1926- พาริตี้ร่วมเสนอการละเมิดในการโต้ตอบที่อ่อนแอ
เกิดจีนอเมริกัน
Abdus Salam 1926-1996 ร่วมพัฒนาวัดทฤษฎีของการโต้ตอบ electroweak แนะนำว่า โปรตอนที่อาจจะไม่เสถียร
ปากีสถาน
K. Alexander Müller 1927- ร่วมค้นพบ superconductors เซรามิกแรก
สวิสเซอร์แลนด์
Martin L. Perl 1927-2014 พบเลปตอนเต่า
อเมริกัน
Murray Gell-Mann 1929- คำอ�?ิบายของ strange อนุภาค ขั้นสูง ทำนายการมีอยู่ของอนุภาคโอเมก้า มี postulated quarks การก่อตั้งการศึกษา QCD
อเมริกัน
Rudolf Ludwig Mössbauer 1929-2011 เบื้อง มีการดูดซึมการสั่นพ้องของรังสีแกมมา ค้นพบ ” Mössbauer ผล มลพิษ recoilless ของรังสีแกมมาโดยแอลฟา
เยอรมัน
Richard E. Taylor 1929- ร่วม ค้นพบ ผ่านของอิเล็กตรอนลึก inelastic scattering ล้างสัญญาณที่มีโครงสร้างภายในตัว (quarks และ gluons) โปรตอนและ neutrons ของนิวเคลียสอะตอม
แคนาดา
Leon N. Cooper 1930- ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของสภาพตัวนำยิ่งยวด
อเมริกัน
Jerome I. Friedman 1930- ร่วม ค้นพบ ผ่านของอิเล็กตรอนลึก inelastic scattering ล้างสัญญาณที่มีโครงสร้างภายในตัว (quarks และ gluons) โปรตอนและ neutrons ของนิวเคลียสอะตอม
อเมริกัน
George E. Smith 1930- ร่วมคิดค้น CCD (ค่า�?รรมเนียม–จุอุปกรณ์)
อเมริกัน
James W. Cronin 1931- ร่วมค้นพบว่า decays kaons กลางละเมิด CP อนุรักษ์บางครั้ง
อเมริกัน
David M. Lee 1931- ร่วมค้นพบว่า ไอโซโทปฮีเลียม-3 กลายเป็น superfluid ควอนตัมใกล้ศูนย์สัมบูรณ์
อเมริกัน
Burton Richter 1931- ดำเนินการทดลองที่นำไปสู่การค้นพบ charmonium
อเมริกัน
John Robert Schrieffer 1931- ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของสภาพตัวนำยิ่งยวด
อเมริกัน
Pierre-Gilles de Gennes ปี 1932-2007 พัฒนาทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์เรื่องบีบใช้กับโพลิเมอร์และผลึกเหลว
ฝรั่งเศส
Sheldon Glashow ปี 1932- ร่วมพัฒนาวัดทฤษฎีของการโต้ตอบ electroweak
อเมริกัน
Melvin Schwartz ปี 1932-2006 เสนอว่า ควรจะสามารถผลิต และใช้คานของ neutrinos ร่วมค้นพบนิวตริโน muon
อเมริกัน
Claude Cohen-Tannoudji 1933- วิ�?ีการพัฒนา กับเพื่อนร่วมงานของเขา การใช้เลเซอร์ไฟอะตอมฮีเลียมเย็นอุณหภูมิของ 0.18 µK และจับอะตอมเย็นกับดัก
ฝรั่งเศส
Charles K. Kao 1933- บุกเบิกในการพัฒนาและใช้ไฟเบอร์ในโทรคมนาคม
เกิดจีนบริติช-อเมริกัน
Arno A. Penzias 1933- ร่วมค้นพบรังสีฉากหลังไมโครเวฟคอสมิค
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Heinrich Rohrer 1933-2013 ร่วมออกแบบการสแกน (อิ) กล้องจุลทรรศน์ทันเนล ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ที่มีจัดการโพรบทำดีปิดพื้นผิวของตัวอย่าง
สวิสเซอร์แลนด์
Steven Weinberg 1933- ร่วมพัฒนาวัดทฤษฎีของการโต้ตอบ electroweak
อเมริกัน
Carlo Rubbia 1934- ส่วนการทดลองที่นำไปสู่การค้นพบของสายการบิน (° W± และ Z) ของอันตรกิริยา
อิตาลี
Robert W. Wilson 1936- ร่วมค้นพบรังสีฉากหลังไมโครเวฟคอสมิค
อเมริกัน
Samuel C. C. Ting 1936- ดำเนินการทดลองที่นำไปสู่การค้นพบ charmonium
อเมริกัน
Kenneth Wilson 1936-2013 คิดค้นวิ�?ีกลุ่ม renormalization พัฒนาทฤษฎีสำหรับปรากฏการณ์สำคัญกับระยะเปลี่ยน ส่วนการแก้ไขใช้โครงตาข่ายประกอบวัดทฤษฎี QCD
อเมริกัน
Robert C. Richardson ปีค.ศ. 1937-2013 ร่วมค้นพบว่า ไอโซโทปฮีเลียม-3 กลายเป็น superfluid ควอนตัมใกล้ศูนย์สัมบูรณ์
อเมริกัน
Albert Fert ค.ศ. 1938- ร่วมพบยักษ์ Magnetoresistance ซึ่งนำมาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในกิกะไบต์ฮาร์ดดิสก์
ฝรั่งเศส
Peter Grünberg 1939- ร่วมพบยักษ์ Magnetoresistance ซึ่งนำมาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในกิกะไบต์ฮาร์ดดิสก์
เยอรมัน
Brian Josephson 1940- ส่วนทฤษฎีการคาดคะเนของคุณสมบัติของ supercurrent ผ่านกำแพงอุโมงค์
เวลช์
Toshihide Maskawa 1940- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของ CP-ละเมิด ร่วมค้นพบต้นกำเนิดของสมมาตรเสียที่ทำนายการมีอยู่ของครอบครัวน้อยสามของ quarks
ญี่ปุ่น
David J. Gross 1941- ร่วมพบ ” asymptotic เสรีภาพ ” ในไม่อาบีเลียนวัดทฤษฎี ส่วนการพัฒนาของทฤษฎีสตริง
อเมริกัน
Klaus von Klitzing 1943- พบผลฮอลล์ quantized
เยอรมัน
Makato Kobayashi 1944- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของ CP-ละเมิด ร่วมค้นพบต้นกำเนิดของสมมาตรเสียที่ทำนายการมีอยู่ของครอบครัวน้อยสามของ quarks
ญี่ปุ่น
Douglas D. Osheroff 1945- ร่วมค้นพบว่า ไอโซโทปฮีเลียม-3 กลายเป็น superfluid ควอนตัมใกล้ศูนย์สัมบูรณ์
อเมริกัน
Gerard t’ Hooft 1946- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของทฤษฎีการวัดในฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน แรงโน้มถ่วงควอนตัม และหลุมดำ และลักษณะพื้นฐานของควอนตัมฟิสิกส์
ดัทช์
Gerd Binnig 1947- ร่วมออกแบบการสแกน (อิ) กล้องจุลทรรศน์ทันเนล ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ที่มีจัดการโพรบทำดีปิดพื้นผิวของตัวอย่าง
เยอรมัน
Steven Chu 1948- พัฒนา Doppler เย็นวิ�?ีการโดยใช้แสงเลเซอร์ (แสงกากน้ำตาล) ก๊าซเย็น และจับอะตอมเย็นกับดัก magneto optical (มด)
อเมริกัน
William D. Phillips 1948- พัฒนา กับเพื่อนร่วมงานของเขา อุปกรณ์เรียกว่า Zeeman ที่ช้าลง ซึ่งเขาสามารถทำให้ช้าลง และจับอะตอมกับดักแม่เหล็กเพียงอย่างเดียว
อเมริกัน
Hugh David Politzer 1949- ร่วมพบ ” asymptotic เสรีภาพ ” ในไม่อาบีเลียนวัดทฤษฎี ร่วมกันทำนายการมีอยู่ของ charmonium – รัฐผูก quark เสน่ห์และปฏิยานุภาคของ
อเมริกัน
Johannes Georg Bednorz 1950- ร่วมค้นพบ superconductors เซรามิกแรก
เยอรมัน
Robert Laughlin 1950- พัฒนาทฤษฎีควอนตัมห่มที่อ�?ิบายควอนตัมเศษผลฮอลล์
อเมริกัน
Frank Wilczek 1951- ร่วมพบ ” asymptotic เสรีภาพ ” ในไม่อาบีเลียนวัดทฤษฎี ส่วนการศึกษาของ ” anyons” (อนุภาคเหมือน excitations ในระบบสองมิติที่ฟัง ”เศษสถิติ ”)
อเมริกัน
Andre Geim 1958- ร่วมค้นพบวิ�?ีง่าย ๆ การแยกชั้นอะตอมเดี่ยวของแกรไฟต์ เรียกว่า graphene
ดัตช์รัสเซีย
Konstantin Novoselov 1974- ร่วมค้นพบวิ�?ีง่าย ๆ การแยกชั้นอะตอมเดี่ยวของแกรไฟต์ เรียกว่า graphene
รัสเซียอังกฤษ
Others
Wallace Clement Sabine 1868-1919 ก่อตั้งสวนศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์
อเมริกัน
Arnold Sommerfeld 1868-1951 วงโคจรแบบวงกลมของแบบจำลองอะตอมของบอร์กับวงโคจรรี การตั้งค่าทั่วไป นำหมายเลขควอนตัมแม่เหล็ก ใช้ควอนตัมอ�?ิบายคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของโลหะ
เยอรมัน
Lise Meitner ค.ศ. 1878-1968 ร่วมค้นพบโพรแทกทิเนียมองค์ประกอบ และศึกษาผลของการระดมยิงนิวตรอนบนยูเรเนียม นำคำว่า ”ฟิชชัน ” สำหรับการแบ่งนิวเคลียสอะตอม
เกิดที่ออสเตรียสวีเดน
Paul Ehrenfest 1880-1933 ควอนตัมกับร่างกายหมุน ช่วยพัฒนาทฤษฎีทางสถิติสมัย nonequilibrium อุณหพลศาสตร์
ออสเตรีย
Theodor von Kármán 1881-1963 จัดสรรเราเข้าใจหลักของกลศาสตร์ของไหล ทฤษฎีความปั่นป่วน และเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง
กาเรียนอเมริกัน
Walther Meissner 1882-1974 ร่วมค้นพบ ” Meissner ผล ”, โดย expells superconductor สนามแม่เหล็ก
เยอรมัน
Hans Geiger 1883-1945 ช่วยวัดค่าโดยรวมอัตราส่วนอนุภาค คิดเลอร์เคาน์เตอร์สำหรับตรวจจับอนุภาค ionizing
เยอรมัน
Hermann Weyl 1885-1955 พยายามที่จะรวมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปในทฤษฎีสัมพัท�?ภาพทั่วไป พัฒนาแนวคิดของกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยใช้เมทริกซ์แทนและใช้ทฤษฎีกลุ่มการควอนตัม
เยอรมัน
Arthur Jeffrey Dempster 1886-1950 การค้นพบไอโซโทปยูเรเนียม-235
เกิดที่แคนาดาสหรัฐอเมริกา
Henry Moseley 1887-1915 พัฒนาแบบทันสมัยของตารางระยะเวลาขององค์ประกอบตามจำนวนอะตอม
อังกฤษ
Sir Robert Watson-Watt ค.ศ. 1892-1973 เรดาร์ที่พัฒนา
สกอตแลนด์
Satyendra Bose 1894-1974 ทำงานออกวิ�?ีสถิติการจัดการ bosons (กลุ่มของอนุภาคที่ชื่อเกียรติยศ)
อินเดีย
Oskar Klein 1894-1977 นำความจริงของมิติพิเศษที่ช่วยพัฒนาทฤษฎี Kaluza Klein ร่วมพัฒนาสมการ Klein Gordon ที่อ�?ิบายพฤติกรรมของอนุภาค spinless; relativistic ร่วมพัฒนาสูตร Klein Nishina อ�?ิบายอิเล็กตรอนโฟตอน relativistic scattering
สวีเดน
Vladimir A. Fock 1898-1974 ทำสรรพื้นฐานทฤษฎีควอนตัม คิดค้นวิ�?ีประมาณ Hartree-Fock และแนวคิดของ Fock
รัสเซีย
Leo Szilard 1898-1964 เป็นไปได้แนะนำแรกของปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์
กาเรียนอเมริกัน
Pierre Auger ย่าน-1993 พบ ผลชอนโดยอิเล็กตรอนออกจากอะตอมไม่มีการปล่อยก๊าซของโฟตอนรังสีแกมมาหรือ เอกซเรย์ที่เป็นผลในการกระตุ้นชื่นของอิเล็กตรอนที่ตื่นเต้นภายในอะตอม ค้นพบรังสีคอสมิกอากาศน้ำ
ฝรั่งเศส
Ernst Ising 1900-1998 พัฒนารูปแบบ Ising ของ ferromagnetism
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Fritz London 1900-1954 ร่วมพัฒนาทฤษฎี phenomenological สภาพตัวนำยิ่งยวด ร่วมพัฒนารักษาเครื่องกลควอนตัมแรกของโมเลกุลไฮโดรเจน กำหนดว่ามาตรวัดไฟฟ้าระยะของฟังก์ชันคลื่นวิน
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Charles Francis Richter 1900-1985 ก่อตั้งสเกลถือสำหรับการวัดความรุนแรงแผ่นดินไหว
อเมริกัน
George E. Uhlenbeck 1900-1988 ร่วมค้นพบว่า อิเล็กตรอนที่มีการหมุน intrinsic
ดัทช์
Robert J. Van de Graaf 1901-1967 การคิดค้น Van de Graaf electrostatic generator
อเมริกัน
Samuel Abraham Goudsmit 1902-1978 ร่วมค้นพบว่า อิเล็กตรอนที่มีการหมุน intrinsic
ดัทช์
Igor Vasilievich Kurchatov 1903-1960 หัวหน้าโปรแกรมโซเวียตที่อะตอมและไฮโดรเจนระเบิด
สหภาพโซเวียต
John von Neumann 1903-1957 สูตรตัวอย่างควอนตัมกล generalization ของควอนตัม
กาเรียนอเมริกัน
George Gamow 1904-1968 ฟิวชั่นไฮโดรเจนแนะนำแรกเป็นแหล่งของพลังงานแสงอาทิตย์
เกิดรัสเซียอเมริกัน
J. Robert Oppenheimer 1904-1967 หัวหน้าโครงการแมนฮัตตันเพื่อพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ฟิชชัน
อเมริกัน
Sir Rudolf Peierls 8 �?ันวาคมพ.ศ. 2450-1995 ส่วนมากในฟิสิกส์ทฤษฎี รวมถึงการคำนวณที่ดีขึ้นของมวลวิกฤตที่จำเป็นในการทำระเบิดแบบฟิชชัน
เกิดที่เยอรมันอังกฤษ
Edward Teller 1908-2003 ช่วยพัฒนาปรมาณู และระเบิดไฮโดรเจน
กาเรียนอเมริกัน
Victor F. Weisskopf 1908-2002 ทำผลงานทฤษฎีควอนตัม electrodynamics โครงสร้างนิวเคลียร์ และฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน
เกิดที่ออสเตรียอเมริกัน
Homi Jehangir Bhabha 1909-1966 เริ่มต้นโปรแกรมวิจัยนิวเคลียร์ในอินเดีย ดำเนินการทดลองในรังสีคอสมิก คำนวณข้ามส่วนโพซิตรอนอิเล็กตรอนยืดหยุ่น scattering
อินเดีย
Nikolai N. Bogolubov 1909-1992 ทฤษฎี physicist และนักคณิตศาสตร์ผู้การ superfluidity ทฤษฎีด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่วนทฤษฎีของประถมศึกษาอนุภาค รวมทั้งความสัมพัน�?์เมทริกซ์ S และกระจายตัว และไม่เชิงเส้นกลศาสตร์และทฤษฎีทั่วไปของระบบ dynamical
รัสเซีย
Maurice Goldhaber 1911-2011 ต้อง วัดกับ James แชดวิก) มวลถูกต้องสำหรับนิวตรอน เข้าร่วมการทดลองที่พิสูจน์ว่า รังสีเบต้าจะเหมือนกับอิเล็กตรอนอะตอม พัฒนาแนวคิดของ coherent แกว่งของโปรตอนและ neutrons ในแอลฟาที่นำไปสู่การสั่นพ้อง dipole ยักษ์ (กับเอ็ดเวิร์ด Teller) ดำเนินการทดลองที่แสดงว่า neutrinos สร้างขึ้น ด้วย helicity ลบ ซึ่งให้หลักฐานข้อสรุปในทฤษฎี V A ของการโต้ตอบอ่อนแอ เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับการขีดจำกัดอัตราการสลายให้อนุภาคโปรตอน และที่มีหลักฐานในการแกว่งของนิวตริโน
เกิดที่ออสเตรียอเมริกัน
Chien-Shiung Wu ซาวน่า-1997 experimentally พิสูจน์ว่า พาริตี้ไม่อาศัยในการสลายให้อนุภาคบีตานิวเคลียร์
เกิดจีนอเมริกัน
Henry Primakoff 1914-1983 ร่วมพัฒนาทฤษฎีคลื่นหมุน อ�?ิบาย กระบวนการที่เป็นที่รู้จักกันเป็น ”ผล Primakoff” ครั้งแรก (แบบ coherent photoproduction ของ mesons ในสนามไฟฟ้าของนิวเคลียสอะตอมเป็นกลาง); ส่วนการทำความเข้าใจลักษณะต่าง ๆ ของอันตร จับ muon สลายให้อนุภาคบีตาคู่ และการโต้ตอบของ neutrinos กับแอลฟา
เกิดรัสเซียอเมริกัน
Robert Rathbun Wilson 1914-2000 แฟร์มีแล็บและวิทยาลัยคอร์เนลของห้องปฏิบัติการของนิวเคลียร์การศึกษา การสร้างพลังขับเคลื่อน ผู้นำในการก่อตัวของสหพัน�?์ของอะตอม ไม่ได้วัดละเอียดของ kaon และ pion photoproduction เขาทำการสังเกตการณ์ครั้งแรกของรัฐใหม่ของนิวคลีออน N(1440)
อเมริกัน
Vitaly L. Ginzburg 1916-2009 ส่วนทฤษฎีของสภาพตัวนำยิ่งยวดและทฤษฎีกระบวน high-energy ในฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ร่วมค้นพบรังสีเปลี่ยนแปลง ปล่อยออกเมื่อ charged อนุภาคข้ามอินเทอร์เฟซระหว่างสื่อที่แตกต่างกันสอง
รัสเซีย
Robert E. Marshak 1916-1993 ส่วนทฤษฎีฟิสิกส์อนุภาค รายงานเสนอกับจอร์จ Sudarshan) ทฤษฎี V A ของการโต้ตอบอ่อนแอ อ�?ิบายวิ�?ีการทำงานคลื่นช็อกภายใต้เงื่อนไขของอุณหภูมิที่สูงมากในการพัฒนา
อเมริกัน
Wolfgang K. H. Panofsky ค.ศ. 1919-2007 ร่วมค้นพบ pion กลางผ่าน photoproduction เรียนรังสีแกมม่าจากปี่ในไฮโดรเจน และก่อน วัดนิ้วอัตราส่วน Panofsky”
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Robert V. Pound ค.ศ. 1919-2010 ใช้ผล Mössbauer วัดกับเกล็น A. Rebka จูเนียร์) การเคลื่อนไปทางแดงความโน้มถ่วงที่ทำนาย โดยทฤษฎีของไอน์สไตน์ทฤษฎีสัมพัท�?ภาพทั่วไป
เกิดที่แคนาดาสหรัฐอเมริกา
Vernon W. Hughes 1921-2003 ส่วนร่วมในการทดลองเพื่อทดสอบการพื้นฐาน QED โต้ตอบโดยใช้อะตอม muonium
อเมริกัน
Freeman J. Dyson 1923- ทำ contribututions สำคัญในทฤษฎีสนามควอนตัม รวมถึงการสา�?ิตว่า กฎไฟน์แมนเป็นผลโดยตรง และอย่างเข้มงวดของทฤษฎีสนามควอนตัม สำรวจระบบสุริยะโดยมนุษย์ advocated คาดบนของอารย�?รรมต่างดาว
เกิดอังกฤษอเมริกัน
Calvin F. Quate 1923- ทำผลงานบุกเบิกการ nanoscale วัดวิทยาศาสตร์ผ่านการพัฒนาและประยุกต์ใช้การสแกนโพรบ microscropes
อเมริกัน
Lincoln Wolfenstein 1923-2015 ส่วน ทฤษฎีของการโต้ตอบที่อ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับนิวตริโนฝูง จุดเริ่มต้นของการละเมิด CP เลปตอนเลขละเมิด นิวตริโนที่พลังงานแสงอาทิตย์ปัญหา และคุณสมบัติ Higgs โบซอน
อเมริกัน
James E. Zimmerman 1923-1999 ร่วม คิดค้นคลื่นความถี่วิทยุ superconducting ควอนตัมรบกวนอุปกรณ์ (ปลาหมึก), magnetometer/ขยาย ทางปฏิบัติที่ มีความไวมากที่จำกัดเท่านั้น โดยใช้หลักความไม่แน่นอน
อเมริกัน
Felix Hans Boehm 1924- เป็นผู้บุกเบิกการใช้เทคนิคนิวเคลียร์ฟิสิกส์สำหรับการสำรวจคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับการโต้ตอบที่อ่อนแอและ�?รรมชาติของ neutrinos
เกิดสวิสอเมริกัน
Ernest M. Henley 1924- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของวิ�?ี symmetries วางข้อจำกัดของทฤษฎีและแบบจำลอง การเชื่อมต่อของ quarks และ gluons จะนิวคลีออน meson องศาความเป็นอิสระ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อฮาดรอนส์อยู่ในกลางนิวเคลียร์
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Benoit Mandelbrot 1924-2010 ทฤษฎีการพัฒนาของ fractals
ฝรั่งเศส-อเมริกัน
D. Allan Bromley 1926-2005 เป็นวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาประ�?านา�?ิบดีสหรัฐอเมริกา ดำเนินการบุกเบิกการศึกษาโครงสร้างนิวเคลียร์และ dynamics ถือว่าเป็นบิดาของวิทยาศาสตร์ไอออนหนัก
แคนาดา
Sidney D. Drell 1926- มีส่วนสำคัญต่อทฤษฎีฟิสิกส์อนุภาคและควอนตัม electrodynamics ผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมอาวุ�?และรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
อเมริกัน
Albert V. Crewe 1927-2009 พัฒนาแรกปฏิบัติการสแกนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
เกิดอังกฤษอเมริกัน
John Stewart Bell 1928-1990 พิสูจน์ nonlocality โดย�?รรมชาติของควอนตัม
ไอริส
Stanley Mandelstam 1928- ส่วน ความเข้าใจสมัยของอนุภาค relativistic scattering ผ่านเขาแสดงคุณสมบัติคู่ของ scattering ช่วงในรูปแบบของความสัมพัน�?์สองเ�?น (แทน Mandelstam); ใช้วิ�?ีการ quantization ทฤษฎีบูรณาการเส้นทางทฤษฎีสตริง
อเมริกันที่เกิดที่แอฟริกาใต้
Peter Higgs 1929- เสนอกลไก Higgs ที่อนุภาคแกร่งมวล โดยการติดต่อกับ Higgs ฟิลด์ ซึ่งดำเนินการ โดย Higgs bosons กับผู้อื่น
อังกฤษ
Akito Arima 1930- ร่วมพัฒนารุ่นโบซอนโต้ตอบของนิวเคลียสอะตอม
ญี่ปุ่น
Mildred S. Dresselhaus 1930- ส่วน ล่วงหน้าของโซลิดสเตตฟิสิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับใช้คาร์บอนวัสดุ fullerenes และ nanotubes (หรือเวสท์วูด buckyballs และ buckytubes)
อเมริกัน
Joel Lebowitz 1930- ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์เชิงสถิติ: ระยะเปลี่ยน มาของสมการ hydrodynamical จากกล้องจุลทรรศน์จลนพลศาสตร์ กลศาสตร์ทางสถิติของ plasmas
เกิดเช็กอเมริกัน
John P. Schiffer 1930- ศึกษาโครงสร้างนิวเคลียร์ ดูดซึม pion แอลฟา ดักไอออน และคานผลึก ฟิสิกส์ไอออนหนัก และผล Mössbauer
กาเรียนอเมริกัน
T. Kenneth Fowler 1931- ส่วนทฤษฎีของฟิสิกส์พลาสมาและหลอมเหล็ก
อเมริกัน
Tullio Regge 1931-2014 พัฒนา ทฤษฎี Regge trajectories โดยตรวจสอบพฤติกรรม asymptotic scattering ศักยภาพกระบวนการต่อเนื่องคู่ของโมเมนตัมเชิงมุมกับระนาบเชิงซ้อน
อิตาลี
Oscar Wallace Greenberg ปี 1932- แนะนำสีที่เป็นตัวเลขควอนตัมแก้ไข paradox สถิติ quark
อเมริกัน
John Dirk Walecka ปี 1932- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของนิวเคลียสอะตอมเป็นระบบร่างกายหลาย relativistic ควอนตัม ให้คำแนะนำทฤษฎีใน exploiting คลิปปากตะเข้อ่อนแอ และแม่เหล็กไฟฟ้าของนิวเคลียส
อเมริกัน
Daniel Kleppner ปี 1932- ร่วมคิดค้น maser ไฮโดรเจน สำรวจความวุ่นวายควอนตัม โดยกแสงของอะตอมตัวริดเบิร์ก
อเมริกัน
Jeffrey Goldstone 1933- ส่วนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอนุภาค massless ในสมมาตรอยู่ทำลาย (Goldstone bosons)
อังกฤษ
John N. Bahcall 1934-2005 มีส่วนสำคัญต่อทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ neutrinos และ quasars
อเมริกัน
James D. Bjorken 1934- สูตรกฎหมายมาตราส่วนสำหรับกระบวนการลึก inelastic และทำผลงานโดดเด่นอื่น ๆ ทฤษฎีสนามควอนตัมและฟิสิกส์อนุภาค
อเมริกัน
Ludvig Faddeev 1934- ทำผลงานหลายทฤษฎีในทฤษฎีสนามควอนตัมและฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ พัฒนาสมการ Faddeev กับระบบร่างกาย 3 ร่วมพัฒนายา covariant Faddeev Popov สำหรับ quantizing ทฤษฎีเกจไม่อาบีเลียน ส่วนวิ�?ีการผกผัน scattering ควอนตัมและทฤษฎีควอนตัมของ solitons
รัสเซีย
David J. Thouless 1934- ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง vortices superfluids ผลควอนตัมฮอลล์ และหมายเลขควอนตัม topological
เกิดอตภาษาอเมริกัน
Peter A. Carruthers 1935-1997 ส่วนฟิสิกส์ทฤษฎี เรื่องบีบ เลนส์ควอนตัม ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน ทฤษฎี และหลายพื้นที่ สถิติและของกาแล็กซี่การกระจาย
อเมริกัน
Gordon A. Baym 1935- ส่วน ด้านฟิสิกส์ทฤษฎี รวม ถึงเรื่องบีบ ฟิสิกส์อุณหภูมิต่ำรวมทั้ง superfluidity สถิติฟิสิกส์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ดารา ศาสตร์ หลาย ทำความก้าวหน้าในควอนตัมสถิติกลศาสตร์และวิชาดาวนิวตรอน
อเมริกัน
Stanley J. Brodsky 1940- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของฟิสิกส์ high-energy โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างกลูออน quark ของฮาดรอนส์ในควอนตัม chromodynamics
อเมริกัน
Haim Harari 1940- ทำนายการมีอยู่ของ quark บน ซึ่งเขามีชื่อว่า ชื่อ quark ล่างยัง
อิสราเอล
Kip S. Thorne 1940- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของหลุมดำและรังสีความโน้มถ่วง ร่วมก่อตั้งการเลเซอร์ Interferometer คลื่นความโน้มถ่วงเกตุโครงการ (LIGO)
อเมริกัน
Francesco Iachello ปี 1942- ร่วมพัฒนารุ่นโบซอนโต้ตอบของนิวเคลียสอะตอม สมมาตรยิ่งยวดนำในแอลฟา (1980); พัฒนารูปแบบ Vibron ของโมเลกุล (1981)
เกิดอิตาลีอเมริกัน
Gabriele Veneziano ปี 1942- รู้จักทฤษฎีสตริงเพื่ออ�?ิบายแรงแข็งแกร่งโดยฟิลด์ควอนตัม
อิตาลี
Chris Quigg 1944- ส่วนการตาม high-energy เข้าใจทฤษฎีและการโต้ตอบของประถมศึกษาอนุภาคพื้นฐาน
อเมริกัน
Thomas A. Witten 1944- ส่วนทฤษฎีเรื่องบีบนุ่ม ของเหลวที่มีโครงสร้าง
อเมริกัน
Howard Georgi 1947- ร่วมพัฒนา SU(5) และ SO(10) แกรนด์รวมทฤษฎีของกองกำลังของอนุภาคมูลฐานทั้งหมด พัฒนาแบบ quark QCD แรงบันดาลใจสมัยใหม่ ช่วยพัฒนาทฤษฎี perturbative QCD ทันสมัย
อเมริกัน
Nathan Isgur 1947-2001 ส่วนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของแบริออน resonances; quark พบสมมาตรใหม่ของ�?รรมชาติที่อ�?ิบายพฤติกรรมของ quarks หนัก
อเมริกัน
Edward Witten 1951- ทำผลงานพื้นฐานทฤษฎีความหลากหลายนับ ทฤษฎีสตริง และทฤษฎีควอนตัม supersymmetric
อเมริกัน
Ralph Charles Merkle 1952- theorist นำนาโนโมเลกุล คิดค้นเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับที่ช่วยให้การแปลทางอินเทอร์เน็ต
อเมริกัน
Kim Eric Drexler 1955- บิดาของนาโนเทคโนโลยี
อเมริกัน
Nathan Seiberg ปี 1956- ส่วนการพัฒนาของ supersymmetric ฟิลด์ทฤษฎีและทฤษฎีสตริงในมิติต่าง ๆ
สหรัฐอเมริกาอิสราเอล
Stephen Wolfram 1959- สร้างMathematicaระบบพีชคณิตแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ส่วนการพัฒนาของทฤษฎีความซับซ้อน
อังกฤษ
  

Home | Free PNG-Cliparts Library